Northeast Cultural Arts ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

ข้อมูล สาระความรู้ เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ-วัฒนธรรม ประจำท้องถิ่นในหมู่บ้าน อำเภอ หรือจังหวัดของท่าน ให้เพื่อนๆ ได้รู้จัก

 • ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน
  • การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน
  • นิทาน-พื้นบ้าน-อีสาน
  • เวทมนตร์ คาถาอีสาน
  • นิทานก้อม-นิยายเรื่องสั้น
  • สรภัญญ์-สรภัญญะ
  • วรรณกรรมอีสาน
  • ประเพณีบุญบั้งไฟ
  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา
 • คำผญา สุภาษิต
  • ผญา อ.ศรีสะท้าน
  • นิทานก้อมฉบับผญา
 • ภาษาอีสาน-Isan-language
  • แนะนำภาษาภูไท
  • ภาษาเขมรวันละคำ
  • คำสอย
 • อยู่แบบพอเพียง
  • การดำรงชีพ หาแนวอยู่แนวกิน
  • เกษตรชุมชน
  • เครื่องมือการดำรงชีพ
  • งานฝีมือ
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เฮือนซานบ้านมหา
 • ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ
  • ภาษาเหนือ
 • วัฒนธรรมไทย
  • ฤกษ์งามยามดี
  • ประเพณีไทย
  • การละเล่นพื้นบ้าน
  • ศิลปะวัฒนธรรมภาคกลาง
 • ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้

One thought on “ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน

การแสดงความเห็นถูกปิด