ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๕๓

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๕๓

  1. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี๒๕๕๓ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. รวมบทกลอน ผญ่า และบทเพลงที่แต่งเองจ้า
  3. อานิสงส์จากบุญเข้าจี่
  4. เอาภาพแห่เทียนงามๆมาฝากค่ะ
  5. ภาพขบวนนางรำงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีปี 2552
  6. ภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ปี 2552
  7. ภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (ช่วงกลางวัน) ก๊อก2
  8. ภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (ช่วงกลางวัน) ก๊อก1
  9. ภาพเทียนพรรษางานแสดงแสงสีเสียงเทียนพรรษาอุบลราชธานี2552บางส่วน
  10. ภาพเทียนพรรษางานแสดงแสงสีเสียงเทียนพรรษาอุบลราชธานี2552บางส่วน
Advertisements